2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Наименование на услугата според ИИСДА

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

Област на функционална компетентност

АПОФУС

Нормативно oснование

Закон за достъп до обществена информация

Необходими документи

Заявление

Срок на изпълнение

14 дни съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ

Такса

Съгласно Заповед No РД-11-10-334 на Областнен управител от 13.12.2011 за определяне цената на услугата. според вида на носителя на информация

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета