В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 176а, ал. 5

Необходими документи

1.      Технически паспорт на строежа - 2 екземпляра;

Срок на изпълнение

7 дни

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета