В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Наименование на услугата според ИИСДА

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2

Необходими документи

1.      Екзекутивна документация;

2.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

 

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 9

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета