В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Наименование на услугата според ИИСДА

1975

Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2 (във връзка с чл. 145, ал. 4) и чл. 154, ал. 5;
чл. 28, ал. 8 от Тарифа
№14

Необходими документи

1.      Проект и мотивирано предложение за изменението;

2.      Документи, съгласно чл. 143 и 144 от ЗУТ;

3.      Нотариално заверено съгласие на заинтересувани лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;

4.      Документ за удостоверяване на строителна стойност на обекта;

5.      Одобрен инвестиционен проект;

6.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.


Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 8

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета