В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Община Добричка 5


В памет на загинали от с. Богдан през войните 1912 - 1945

Паметник в село Паскалево на загиналите през войните 5-7 септември 1916

Загинали във войните от с. Самуилово 1912-1918  и  1941-1945

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 

В памет на загинали от с. Богдан през войните 1912 -  1945

Наименование

В памет на загинали от с. Богдан през войните 1912 - 1945

Местоположение

Село Богдан, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

В парка на селото, пред сградата на кметството

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

паметна плоча

Размери и описание

Паметна  плоча  с  размери  височина 1,55 м. ширина 0,80 м.  

От какъв материал е направен паметникът?

Черен мрамор

Проектант и изпълнител

Фирма „Бранит" гр. Добрич

Дата на откриване

18.09.2013 година

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

2500 лв

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Загинали във войните 1912  - 1945 от с. Богдан

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

02.06. - поднасяне на цветя

Надписи на паметника

В памет на загинали от с. Богдан през войните 1912 - 1945

р-к Атанас Тодоров 1912
р-к Васил Стоянов 1945
р-к Георги Иванов 1912
р-к Георги Колев  1913
р-к Георги Великов 1917
р-к Димитър Желев 1917
канд. подоф. Дичо Саввов 1944
р-к Живко Георгиев 1913
р-к Желю Георгиев 1912
р-к Иван Димов 1912
ефр. Минчо Ангелов 1916
р-к Марин Минеев 1912
р-к Михаил Стоянов 1913
р-к Петко Георгиев 1913
р-к Петър Ил. Събев 1912
р-к Руси Великов 1918
р-к Тодор Андонов 1916
р-к Тодор Ат. Янков 1916

От признателните потомци

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka5/bogdan__450_x_600_.jpg

 

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник в село Паскалево на загиналите през войните 5-7 септември 1916

 

Наименование

Паметник в село Паскалево на загиналите през войните 5-7 септември 1916

Местоположение

Село Паскалево, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

В центъра на селото, пред сградата на кметството

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Паметник  с  размери  2,8 м. - 0,60 м. 

От какъв материал е направен паметникът?

Черен гранит и полимер - бетон

Проектант и изпълнител

Христо Илиев

Дата на откриване

31.05.2014 година

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

4500 лв

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Загинали във войните 1912 - 1918 ; 1941 - 1945

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Последната събота на м. май заедно с празника на селото.

Надписи на паметника

Загинали във войните 1912 - 1918 ; 1941 - 1945

Андрей Жандреев 1913 -  София
Васил Катранджиев  неизвестно
Георги Хр. Златев  неизвестно
Димитър К. Стоянов 1912 - Чаталджа
Желю П. Вълчев 1918 - Македиония
Желязко Хр. Златев неизвестно
Желязко Г. Златев 1918 - Охрид
Злати Г. Златев 1916 - Сев. Добруджа
Иван К. Стоянов 1917 - Македония
Тодор Г. Тодоров 1913 - Кюстендил
Велико Т. Иванов 1945 - Унгария
Тоню Д. Иванов 1945 - Унгария

От признателните потомци

Състояние

отлично

 

 

Загинали във войните от с. Самуилово 1912-1918  и  1941-1945

Наименование

Загинали във войните от с. Самуилово 1912-1918  и  1941-1945

Местоположение

Село Самуилово, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

В градинката пред кметството

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

паметна плоча

Размери и описание

Паметна  плоча  с  размери Височина - 1 м., ширина - 0,8 м

От какъв материал е направен паметникът?

Бетон и муковит - минерал от рода на алуминиевите слюди със сребрист оттенък.

Проектант и изпълнител

Христо Илиев

Дата на откриване

2011 година

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Около 1200 лв.

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Герои от войните

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

 

Надписи на паметника

ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВОЙНИТЕ ОТ с. САМУИЛОВО 1912-1918   И  1941-1945

р-к. Илия Карамфилов Атанасов      16.X.1912
р-к. Кольо Карамфилов Атанасов   17.X.1912
ст. подоф. Георги Стефанов Георгиев   21.IX.1916
р-к. Петър Тинев Недков          13.VII.1918
р-к. Хасан Яков Велиев                  20.IX.1918
ефр. Кольо Атанасов Гинков             22.IV.1945

УЧАСТНИЦИ във Втората световна война

Алекси Неделчев Русев
Борис Николов Божков
Васил Киров Стоянов
Гинко Атанасов Гинков
Димитър Петков Стоянов
Добри Сребков Добрев
Желязко Георгиев Стоянов
Иван Иванов Радушев
Иван Петров Желязков
Милчо Тухчев Милчев
Сава Добрев Савов
Стоян Иванов Желязков
Стоян Петков Стоянов

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka5/Samuilovo_600x450_.jpg

 

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ


Актуално

съобщение

анкета