ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ – ОБЛАСТ ДОБРИЧ

            Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществените поръчки с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка"(„Голям плаж"), община Каварна, област Добрич;"Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа", община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос",община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич"

        Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА,  http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=403 и на адрес https://profilnakupuvacha.com/1948,11815

          Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9064736 и линк  hhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064736

        Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 05.06.2017 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

СРОКЪТ УДЪЛЖЕН

 

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9054173  и линк  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065010

        Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 09.06.2017 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета