Областният управител се срещна с изпълнителния директор на „Фама”ЕАД Дорел Раду

prev next
 

     Поканата на Областния управител към един от най- големите инвеститори в региона, бе продиктувана от желанието да се запознае с действителната ситуация в „Сердика-90" с оглед влошените икономически условия за бизнеса в страната.

    В конструктивен диалог Дорел Раду информира г-н Хаджиев, че временно спира производството, но „Сердика"  не е затворена. В момента се налага оптимизация на процесите, за да се съхрани предприятието - производител на млечни продукти с най- добро качество на българския пазар. Проведени са разговори с „Бюрото по труда", с оглед осигуряване на повече възможности за реализация и преквалификация на хората, които на този етап се налага да бъдат освободени.

     Областният управител запозна госта с мерките, които предприема държавата,  с цел да ограничи влиянието на световната криза и програмите за подпомагане на съкратените и безработните в страната.

     Изпълнителният директор изрази категорично желание да продължи инвестиционният процес и  фирмата да се развива. Чрез много добра маркетингова стратегия, той има амбицията, „Фама"  да запази водещите си позиции  на българския пазар.        
Актуално

съобщение

анкета