В МРРБ се обсъжда развитието на българските региони

     Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в семинар на 10 януари, вторник, за представяне на първоначалните резултати от социално-икономически анализ за нуждите на ОП „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г. - етап І.

     Анализът е изготвен от Обединение „Регионални анализи за 2014+" по проект „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.", финансиран от ОПРР 2007-2013 г.

     Цел на семинара е да бъдат обсъдени първоначалните изводи от анализа и да бъдат обменени мнения между ключовите заинтересовани страни, с оглед предоставяне на препоръки за фокусиране на анализа по тематични направления, които са най- подходящи за финансиране по линия на ОПРР.

        

 
Актуално

съобщение

анкета