Първо заседание на Областния съвет за развитие за 2012 г.

     На 19 януари /четвъртък/ Областният управител свиква първото заседание на Областния  съвет за развитие на Област Добрич за 2012 г. Основна точка в дневния ред е: Избор на представители на общините за Регионалния съвет за развитие (съгласно чл.18, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за регионалното развитие).

     Вземането на това решение е продиктувано от необходимостта за актуализиране на състава на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, следствие на проведените избори за местна власт и местно самоуправление през 2011 г.

     Мандатът на председателството на Регионалния съвет за развитие за периода от м.януари до м. юни 2012 г. ще се поеме от Областния управител на Област Добрич Желязко Желязков.

 
Актуално

съобщение

анкета