Областният управител д-р Ердинч Хаджиев участва в Националната работна среща на медиците в Албена

prev next
 

     В дискусиите  бе подчертано, че изпълнението на основните стратегически цели в областта на здравеопазването са предизвикателство пред всички участници в здравната система. Те са заложени в Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и са насочени към  предоставяне на по-качествени и гарантирани здравни услуги, оптимизиране и модернизиране на здравната мрежа, усъвършенстване дейността на лечебните заведения и начините на заплащане на здравните услуги. Една от основните задачи е увеличаването на финансовия ресурс в системата и ефективността и контрола върху неговото разходване. Постигането на финансова стабилност и устойчивост на лечебните заведения, както и реализацията на национални и международни проекти и програми са дългосрочен приоритет, отговарящ на потребностите на българските граждани и на ангажиментите ни като член на ЕС.  

     Ръководителите на РЦЗ, РИОКОЗ и РЗОК  направиха анализ на целия комплекс от мерки за гарантиране качеството   на медицинските дейности. Обявени бяха резултатите от проверките по организацията на медицинското обслужване и лекарствоснабдяването. Обсъдени бяха методики за подобряване взаимодействието по отношение на контрола на дейността на лечебните заведения и здравните кабинети,  спазването на медицинските стандарти и изискванията към лечебните заведения. Изтъкната беше необходимостта от съвместни усилия за развитие на регионалната система на здравеопазване, включително разработване на регионални здравни карти, а също така и от формулиране на предложения за нормативни промени, иницииране на политики и мерки за реализирането им. 
Актуално

съобщение

анкета