В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областната комисия по заетост съгласува държавния план-прием

prev next

     Днес, 25 януари в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев и с участието на зам. областния управител д-р Катя Ганова. На вниманието на членовете на комисията бе представено предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавния план-прием през учебната 2012/2013 година по професии/специалности, който бе съгласуван по- късно без съществени забележки.

     По думите на началника на РИО Петър Петров, план-приемът е балансиран, подходът е разумен с оглед броя и баланса на учениците от областта, завършващи VІІ и VІІІ клас.

     Участниците в заседанието коментираха тревожната тенденция за високия процент /около 20%/ от учениците, завършващи осми клас, които не продължават средно образование. През тази учебна година в област Добрич се очаква да завършат осми клас 858 ученици или с около стотина по-малко от миналата заради демографския спад.

     Планът за прием в средните училища предвижда да бъдат разкрити 924 места в 45 паралелки.

     Според данните на инспектората най-търсените специалности от учениците са в сферата на туризма, икономиката, информационните технологии, както и обучението по чужди езици.

     В прикачения файл, можете да видите разпределението по паралелки, учебни заведения и общини в област Добрич. 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета