Областният управител разпореди предприемане на мерки за осигуряване на населението в зимни условия

     С писмо до кметовете на осемте общини Областният управител разпорежда да се предприемат мерки за осигуряване на населението в зимни условия и недопускане на бедстващи вследствие на настъпилото застудяване.

     Във връзка с постъпилото от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" предупреждение за влошаване на времето и обявяване на код „Оранжев" за територията на Област Добрич, с оглед осигуряване и опазване на живота и здравето на хората, се изисква изпълнението на следните мерки от кметовете на общини:

      Да се провери:

     1. Има ли селища, до които няма проходимост;

     2. Има ли населени места без електрозахранване и водоподаване;

     3. Болничните заведения на територията на съответната община, осигурени ли са с отопление и лекарства, изправни ли са специализираните автомобили;

     4. Училищата и детските градини, отоплени ли са и функционират ли нормално;

     5. Осигурено ли е населението с хляб и хранителни продукти от първа необходимост и има ли места, където не са направени доставки;

     Да се създаде следната организация от кметовете и кметските наместници:

     1. Да бъдат обходени самотно живеещите и възрастни хора. Да се изясни тяхното състояние и нуждата от храна, лекарства и отопление;

     2. Да се осигури подслон и храна на бездомните в населените места;

     За проблеми, които не можете да решите, да бъда уведомен незабавно - се казва в писмото на Областния управител Желязко Желязков до кметовете на общини.

 
Актуално

съобщение

анкета