Да се повиши ефективността на администрациите чрез контрол, отчетност и прозрачност

     Това е основната цел на проект „За прозрачни и открити областни и общински  администрации”. На официалното откриване  във Варна присъства екип от Областна администрация.

     Бенефициент по проекта е Областна администрация- Варна, а партньори са областни администрации Добрич, Шумен и Търговище.

     Специфичните цели  на проекта предвиждат разработването и използването на механизми  за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.

     Идеята, върху която екипът ще фокусира работата си в продължение на една година, е да се  разработи единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на предлаганите услуги от 4-те областни администрации  и 32-те общински администрации на тяхна територия. В интерес на  гражданите и бизнеса, които са целевата група на проекта, ще се визуализира целият процес  чрез провеждане на семинари, изработване на брошури, информационни табла, обновяване на интернет страниците, въвеждане на гласов портал.

files/upload/symbol/opac.JPG
Актуално

съобщение

анкета