Заседание на Областната комисия по заетост

  Под председателството на заместник областния управител Олга Задгорска, на 25 март, сряда, ще се проведе открито заседание на Комисията по заетост при следния дневен ред:

  • 1. Информация за изпълнение на ПМС 44/19.02.2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от 27.02.2009 г./ за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги" в Област Добрич.
  • 2. Класиране на оценените от Съвета за сътрудничество към Дирекции "Бюро по труда" документи на работодатели по ПМС 44/19.02.2009 г. в рамките на разпределените финансови средства за Област Добрич.

 
Актуално

съобщение

анкета