“МЕЖДУНАРОДНА ПАРЛАМЕНТАРНА СТИПЕНДИЯ 2008”

Германският Бундестаг, съвместно с университета Хумболдт, Свободния и Техническия университет в Берлин, осъществяват програмата “МЕЖДУНАРОДНА ПАРЛАМЕНТАРНА СТИПЕНДИЯ 2008”. Тя е предназначена за стипендианти от страните от Централна и Източна Европа и предоставя възможност на участниците в нея да се запознаят на практика с парламентарната система на ФР Германия. Програмата включва провеждане на семинари от политически фондации за запознаване с политическия, икономическия и културния живот на ФР Германия, посещение на лекционни курсове в немски университет и практика към кабинетите на народни представители от германския Бундестаг. Международната парламентарна практика в Бундестага се осъществява под патронажа на председателя на германския парламент. В продължение на много години тя се е утвърдила като школа за усъвършенстване на служители в държавния и обществения сектор, като играе и ролята на своеобразен младежки център за сближаване на народите.

Подробна информация относно изискванията, условията и реда за кандидатстване можете да намерите на адрес: www1.parliament.bg/students в рубриката Новини или на адрес www.bundestag.de/ips

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 31.05.2007 г.

на адрес: Посолство на ФР Германия в София – ул. “Жолио Кюри” № 25, ПК 869, 1113 СофияТел. :(02) 918 38 182, 918 38 138 Факс: (02)963 16 58

И КОПИЕ ДО:

Народно събрание на Република България,

Евгения Попова

Пл. “Ал. Батенберг” № 1,

1169 СофияТел.: (02) 939 21 40 Факс: (02) 980 32 68


Актуално

съобщение

анкета