Областният управител ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

 

     На заседанието д-р Ердинч Хаджиев очаква подкрепа от Регионалния съвет за развитие на инициативата  „Път ІІ-29  Варна- Аксаково- Добрич-Генерал Тошево-Границата с Р Румъния с дължина 81.2 км, да бъде прекласиран от път ІІ клас в І клас с международно значение".

      Областният управител ще припомни мотивите, произтичащи от основната тенденция за повишаване на  ръста на външнотърговския стокообмен и увеличаването на транзитните товарни потоци през територията на област Добрич.

     Състоянието на пътната мрежа е основен  фактор  за привличането на наши и чужди инвеститори, развитието на търговския стокообмен между страните, туризма, земеделието, автомобилния транспорт и строителството, които са ключови фактори за конкурентоспособността на регионалната икономиката.

     Във връзка с доказаната необходимост от привеждане на пътя в съответствие с европейските технически стандарти и неговото голямо национално, трансгранично и европейско значение, Областният съвет за регионално развитие на свое заседание на 24 февруари подкрепи единодушно инициативата на Областния управител за прекласиране на пътя Добрич- Варна от път II клас в I клас с международно значение.

        
Актуално

съобщение

анкета