Категорична подкрепа за пътя Добрич – Варна

prev next
 

     На заседание на Регионалния съвет за развитие, председателствано от Областния управител на Варна адмирал Христо Контров, днес бе обсъдено Решение  на Областния съвет за развитие на Област Добрич, което касае инициативата за прекласиране на пътя Варна- Аксаково- Добрич- Генерал Тошево- Границата с Р Румъния  с дължина 81.2 км от път ІІ клас в І клас с международно значение.

     Областният управител д-р Ердинч Хаджиев представи кратка мотивация и обосновка относно необходимостта от вземане на това важно решение, а именно: привеждането на пътя в съответствие с европейските технически стандарти и неговото голямо национално, трансгранично и европейско значение. Осъществяването на този проект е ключов фактор за конкурентноспособността на регионалната икономика и е в контекста на Областната стратегия за регионално развитие.

     Представителите на Регионалния съвет за развитие дадоха единодушна и категорична подкрепа за инициативата на Област Добрич.

     Предстои официално за това да бъдат информирани Министерски съвет, Министерството на транспорта, МРРБ и Национална агенция „Пътна инфраструктура".

 
Актуално

съобщение

анкета