Няма населени места без електроснабдяване и водоснабдяване

Няма населени места без електроснабдяване и водоснабдяване на територията на областта.

Пътищата от републиканската пътна мрежа са сухи.

Температура -4º С , вятър - югозападен.
Актуално

съобщение

анкета