Покана към НПО

        Във връзка с предстоящо отчетно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Обл.ССЕИВ), което ще се проведе на 29.02.2012г. от 10.30 часа в зала „Пресцентър" на Областна администрация - гр. Добрич,  Областна администрация отправя покана за участие към всички сдружения на български граждани, включили в програмите си за работа проблемите на малцинствата.

        Необходимо е сдруженията да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да предоставят копие от съдебна регистрация на организацията, която представляват.

        Като условие за участие в последващи заседания на съвета, Сдруженията трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да имат осъществена най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, и да са приети за членове на Обл.ССЕИВ с решение на председателя на съвета.

        Срокът за подаване на молбите за участие е 15.03.2012 година.

        Молбите ще се приемат в деловодството на Областна администрация - гр. Добрич.

        За допълнителна информация, моля заинтересованите организации да се обръщат към Кемал Асан - главен експерт в Областна администрация Добрич, телефон за контакт: 058 / 655 418.
Актуално

съобщение

анкета