В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

В Областната стратегия ще се разпишат конкретни мерки, които следва да бъдат финансово осигурени

prev next

Първото заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе днес в Областна администрация Добрич, под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев и в присъствието на главния секретар на администрацията Божидар Божилов.

Участие в заседанието взеха представители на общините от областта и на  ведомства: ОД на МВР, ДАИ, ОУ „ПБЗН", ОПУ, РИО, ЦСМП, БЧК, РЗИ, СБА.

След представяне на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, която е приета през декември 2011 г., във фокуса на днешните обсъждания бе поставена темата за изработване на Областна стратегия, обхващаща същия период 2012-2020 г.

Участниците в заседание се обединиха около решението, рамката на проекта за Областна стратегия да бъде Националната стратегия. В бъдещия документ обаче ще се включат специфични мерки и условия, които са свързани с общините и взаимодействието на местните звена, и ще са насочени към безопасна организация на движението по пътищата и ограничаване на инцидентите и жертвите на катастрофи.  В направените изказвания се постави акцент върху финансовото осигуряване на дейностите, без което добрите намерения не биха могли да се реализират.

На 27 март  ще се проведе второ заседание на Областната комисия, а в срок до 31 март проекто-документът трябва да е напълно готов.
Актуално

съобщение

анкета