В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Превенцията на трафик на хора – тема на информационна среща

     Срещата, проведена в Областна администрация, е свързана със стартиралата кампания на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве /БАСП/, чиято цел е превенция на трафик с цел сексуална експлоатация.   

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова откри информационната среща, в която участваха директори на дирекции „Социално подпомагане" от областта, инспектори от Детска педагогическа стая, както и представители на местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни - Добрич

     Експертите от БАСП представиха филм и моделна образователна сесия за разпространение на информация, като идеята е, информираността на младите хора да бъде помишена във връзка с възможни рискове от попадане в ситуация на трафик.

    

      В прикачения файл можете да видите кратка презентация по темата.

 

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета