Областният управител ще участва в заседание на Министерски съвет

       На 11 април Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в редовното заседание на Министерски съвет. 

Кабинетът ще разгледа 
     АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА 2012 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020".
     ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО.
и други въпроси, свързани с управлението на държавата.

 
Актуално

съобщение

анкета