Областният управител инициира среща във връзка с реализиране на проект „Изграждане на депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич”

     Във връзка с реализирането на проект „Изграждане на депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич" и в изпълнение на поетия ангажимент към протестиращите жители на Стожер, Областният управител Желязко Желязков инициира среща в широк формат на 25 април /сряда/ от 16 часа в залата на кметството.

     Предвижда се жителите на селото да бъдат запознати с проекта, етапа на изпълнение и съпътстващите доклади за оценка на въздействието на околната среда, начините за депониране на отпадъците, пречистването на отпадните води. Ще бъдат обсъдени исканията на протестиращите и възможностите за тяхното съвместяване с проекта.
Актуално

съобщение

анкета