В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Ще има повторна процедура за плажа „Русалка”

     На основание заповед на Областния управител на 20.04.2012 г. следваше да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Русалка", находящ се в община Каварна, област Добрич.

     В протокол до Областния управител комисията по търга констатира, че няма подадени заявления за участие и обявява търга за непроведен. Предлага провеждането на повторен търг съобразно законовите разпоредби.

     С резолюция на Областния управител се възлага провеждането на нова процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Русалка".
Актуално

съобщение

анкета