В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Акценти от работната програма на Областния управител Желязко Желязков за седмицата 23 – 29 април

 
  • На 25 април от 16 ч. Областният управител ще присъства на среща широк формат в с. Стожер във връзка с реализирането на проект „Изграждане на депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич".
  • На 26 април от 10 ч. Областният управител свиква работна среща с представители на общините във връзка с подготовката и организацията на кампанията "Да изчистим България за един ден" на 12 май.
  • От 27 до 29 април Областният управител ще участва в работна среща на областните управители в гр. Вършец, по покана на Областния управител на Монтана Ивайло Петров. Програмата на тридневната среща във Вършец предвижда обсъждане и дискусия на предстоящи промени в Закона за водите, както и въпроси във връзка със Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му, по отношение на управление и разпореждане с имоти - държавна собственост. Предварлителните въпроси, поставени от областните управители, са систематизирани и изпратени в МРРБ за подготовка на отговорите. За лектори по време на работните сесии са поканени заместник-министри на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Актуално

съобщение

анкета