Изграждането на депото край Стожер е съобразено с всички европейски изисквания и норми и със законите на страната

prev next

     На 25 април от 16 ч. в кметството на с. Стожер се проведе среща по инициатива на Областния управител Желязко Желязков, на която бе разяснен и дискутиран проектът „Изграждане на депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич" и бяха изслушани тревогите и проблемите на местните хора.

     На срещата, ръководена от Областния управител, присъстваха Красимир Маринов, ръководител на доклада по ОВОС, Кънчо Годсподинов, зам. ръководител на проекта, Румяна Радилова, директор на РИОСВ - Варна, кметовете на общините Добрич и Добричка - Детелина Николова и Петко Петков, председателят на ОС - Добричка Даниела Йорданова, общински съветници, Димитър Платиканов, председател на инициативния комитет, жители на селото, журналисти.

     Присъстващите бяха запознати хронологично с проекта, етапите на изпълнение и съпътстващите доклади за оценка на въздействието на околната среда, начините за депониране на отпадъците, пречистването на отпадните води. Припомнени бяха  правилата и процедурите, следвани от 2006 г. до сега, разрешението по ОВОС, което е издадено по всички правила и закони на Р България. Подчертано бе, че всички нови депа, които се проектират, отговарят категорично на европейските изисквания и параметри. Експертите увериха за пореден път, че няма въздействия, които да надхвърлят допустимите норми и хората нямат основание за тревога. Използвани са научни методи и са направени анализи на базата на  законите в страната и правилата на оперативната програма "Околна среда". Припомнено бе, че от 2007 г. България е член на ЕС и строгите изисквания и порядки касаят и управлението на отпадъците. Изборът на площадка е продължил две години и е направен в резултат на научно обосновани анализи и методики.  

     Кметът на Добрич Детелина Николова, която е и председател на Сдружението за управление на отпадъците - регион Добрич, разясни, че през следващия програмен период 2014 - 2020 г. за реализирането на проекта, ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда" в размер на 45 милиона лева, при 5 % съфинансиране от общините, и ако не се построи депото, ако не се подходи отговорно и разумно, средствата трябва да се отделят от общинските бюджети, което е непосилно. Ако не се използва тази възможност, няма кой да даде тези пари, заяви Д. Николова, нещо повече - предвидена е санкция от 3500 евро на ден за всяка община. 

     Ако се вземе решение за изграждане на обходен път до бъдещото  депо за отпадъци край Стожер, ще се търсят допълнителни възможности за финансиране. Строителството на този път ще струва около 8 милиона лева, които не са включени в проекта за съоръжението, допълни кметът на Добрич.

     В рамките на срещата, инициирана от  Областния управител Желязко Желязков, специалисти по проблематиката, многократно повториха своите аргументи, че опасенията за замърсяване на околната среда и на водите в района, са напълно несъстоятелни. 

     Хората, участващи в срещата, настояха за по- голяма прозрачност по темата. Те искат да им бъде предоставен първия протокол от заседанието на Общинския съвет при община Добричка, с който е прието решение за изграждане на съоръжението край Стожер, без да бъдат информирани. Наред с това, използваха повода да заявят своите искания за благоустрояване на селото.
Актуално

съобщение

анкета