Работна среща на областните управители в курорта Вършец

     Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие във форум, който се организира от областния управител на Монтана Ивайло Петров. Срещата ще се проведе от 27 до 29 април т.г.

     Програмата на тридневната среща във Вършец предвижда обсъждане и дискусия на предстоящи промени в Закона за водите, както и въпроси във връзка със Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му, по отношение на управление и разпореждане с имоти - държавна собственост. Систематизираните предварително въпроси от страна на областните управители, са изпратени в МРРБ за изготвяне на отговори.

     За лектори по време на работните сесии в трите дни са поканени заместник-министри на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Актуално

съобщение

анкета