Заседание на областната комисия „Военни паметници”

 

     Първият въпрос, поставен на днешното заседание, бе обсъждането на постъпили документи в Областна администрация на новооткрит паметник в община Добричка, който е бил пропуснат при окончателното приемане на Областния регистър. Става дума за паметната плоча на "Загиналите във войните от с. Самуилово 1912-1918 г. и 1941-1945 г. След направеното съгласуване от страна на комисията, паметникът ще бъде включен в Областния регистър на военните паметници и същият ще бъде актуализиран.

     Областната комисия разгледа и внесените документи от община Добричка на военни паметници, нуждаещи се от спешен ремонт. Общината подава за втори път тези документи, тъй като като средства от Министерство на финансите, не са били отпуснати. Припомнено бе, че на предишното заседание комисията взе решение количествено-стойностните сметки да бъдат придружени от снимков материал, за да имат по-голяма тежест при вземане на решение за финансиране. Община Добричка е изпълнила това решение и днес областната комисия съгласува внесените документи за три паметника в община Добричка: в селата Смолница, Долина и Росеново. 

     Документите ще бъдат изпратени в Министерство на отбраната за евентуално финансиране, съгласно чл. 14. ал. 2 от Закона за военните паметници. Необходимата обща сума за ремонт е 2604.96 лв.

     Областния регистър на военните паметници в област Добрич можете да видите тук.
Актуално

съобщение

анкета