В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На работна среща се обсъдиха мерки за намаляване на популацията на комари през летния сезон

prev next

     Във връзка с настъпването на сезона на активната популация на комари, днес, 10 май, Областният управител Желязко Желязков свика работна среща с експерти на ведомства и представители на крайморските общини, чиито жители са най- засегнати от вредното въздействие на насекомите.

     Целта на работната среща бе да се сформира комисия за организиране и провеждане на дейностите за химична обработка на биотопите на комари. Обсъдени бяха въпроси, свързани с необходимостта от третиране на заблатените площи, както и конкретизиране на съответните места максимално бързо от всяка община.

     Областният управител обърна внимание на факта, че държавата проявява загриженост по отношение на борбата с вредните насекоми, макар че ангажиментът е на общините, които и тази година не са заложили в бюджетите си необходимите средства за това. Опитът от миналата година е много положителен,  подчерта Областният управител, прилагането на мерките и контролът са били качествени и ефективни.

     Предстои комисията, която ще бъде назначена със заповед на Областния управител, в много кратки срокове да уточни всички параметри - местата за обработки /биотопи/, проектобюджета, координацията и контрола по изпълнение на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон.
Актуално

съобщение

анкета