В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

„Певиците на Соколово” е номинацията на област Добрич за „Живи човешки съкровища”

prev next

     Приключи селекцията на кандидатурите за „Живи човешки съкровища" за 2012 г.  Със заповед на Областния управител бе назначена Регионална експертна комисия за провеждане на първична селекция в област Добрич, в състав: гл. ас. д-р Ива Станоева (ИЕФЕМ - БАН) - председател, Тодор Георгиев (зам. областен управител), Кемал Асан (гл. експерт в отдел РРАК), Лена Кирилова (гл. уредник в отдел Етнография на РИМ - Добрич), Атанас Пеев (председател на Дружеството на краеведите „Отец Павел Атанасов" и на клуб „Родознание").

     В установения срок в Областна администрация са постъпили две предложения:

1. „Певиците на Соколово", Народно читалище „Просвета - 1900", с. Соколово, община Балчик, област Добрич.

2. „Веселина Малчева - един разказвач от Добруджа", Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 година", гр. Добрич.

     Кампанията е организирана от Министерството на културата, съвместно с Българска академия на науките и касае процедурата за попълване на Националната програма "Живи човешки съкровища - България 2012". Проектът цели да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения. Попълването на Националната система „Живи човешки съкровища - България" се извършва на две години и нейният предишен етап се състоя през 2010 г. в рамките на Националния събор на народното творчество „Копривщица - 2010". Право на номинации в програмата имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и местните музеи.

     Регионалната експертна комисия днес, 21 май,  изгледа предоставените видеоматериали и след обстойно запознаване с документацията по двете предложени номинации, излъчи за втория етап на селекцията кандидатурата на Народно читалище „Просвета - 1900", с. Соколово, община Балчик: „Певиците на Соколово".

     През месец юни 2012 г. Национална експертна комисия, назначена от министъра на културата, ще обсъди и оцени 28-те регионални предложения и ще предложи до пет кандидатури пред Националния съвет за нематериално културно наследство. Те ще бъдат предложени на министъра на културата за утвърждаване. Церемонията по тяхното обявяване и награждаване е предвидена за празника Еньовден - 24 юни 2012 г. в Министерството на културата.

„Певиците на Соколово", Народно читалище „Просвета - 1900", с. Соколово, община Балчик, област Добрич.   (148 Mb - WMV)

„Веселина Малчева - един разказвач от Добруджа", Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 година", гр. Добрич.  (132 Mb - WMV)

 
Актуално

съобщение

анкета