В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител върна за ново обсъждане две решения на Общински съвет - Балчик

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол №12 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 17.05.2012 г., Областният управител върна за  ново обсъждане  Решение №128, в частта му относно т.2.2. и т.2.3., и Решение № 130 с указание за неговата отмяна.

     Заповедите на Областния управител можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета