Работна среща на областните експерти по етническите и интеграционните въпроси

     Днес, 30 май, в Министерски съвет се провежда среща, организирана от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Ще бъде обсъдена методология за изготвянето на областните и общинските стратегии за интегриране на ромите за периода 2012 - 2020 г. Представител на Областна администрация Добрич е ресорният експерт Кемал Асан.
Актуално

съобщение

анкета