Няма кандидати за морските плажове в община Шабла

Със своя заповед от 11 май 2012 г., Областният управител разпореди провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти - изключителна държавна собственост, представляващи:

Морски плаж „Къмпинг „Чайка"(„Космос")", с активна плажна площ  15035 кв.м.; морски плаж „Шабленска тузла", с  площ  46667 кв.м.; морски плаж „Къмпинг „Добруджа", с  площ  29692 кв.м. Търгът трябваше да се проведе днес, 31.05.2012 г.

     В законовия срок - 30 май, в Областна администрация не са постъпили оферти за участие в обявения търг.
Актуално

съобщение

анкета