Опознавателна среща на Областния управител с представители на религиозна общност

     Днес, 7 юни, Областният управител Желязко Желязков прие в кабинета си по тяхна молба представители на религиозната общност „Свидетели на Йехова".

     Председателят на Вероизповеданието Христо Николов благодари за възможността да запознае накратко Областния управител на Добрич с философията, същността и целите на една законно представена и регистрирана религия в Република България. Предоставени бяха печатни материали, които онагледяват дейността на религиозното движение и спомагат за обучението в библейски ценности на проявяващите интерес.

     На срещата стана ясно, че Добрич е един от 58-те градове в страната, където „Свидетели на Йехова" имат представителство, наброяващо 100-ина последователи.

     Областният управител Желязко Желязков прояви интерес към възникването на движението; какво го отличава от християнството и православните ценности;  как се финансира организацията. Той изрази лична убеденост, че всеки човек е свободен да избере своята религия, да види различните гледни точки, важното е, да бъде добър гражданин и да спазва закона. Факт е, че българският закон за вероизповеданията е един от най- толерантните в цяла Европа, а държавата ни провежда политика на уважение между различните вероизповедания.
Актуално

съобщение

анкета