Областният управител на Добрич ще председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район

     На 14 юни от 10 часа ще се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /РСР СИР/. За същия ден от 11 ч. е насрочено и заседание на Регионалния координационен комитет, което ще се проведе непосредствено след Регионалния съвет. Двете заседания ще бъдат ръководени от Областния управител Желязко Желязков, който в периода от януари до края на юни 2012 г. председателства на ротационен принцип Регионалния съвет за развитие и предстои да „предаде щафетата" на Областния управител на Шумен.

     На заседанието на 14.06. ще присъстват представители на министерства; областните управители на областите от Североизточен район; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците.

     Сред акцентите на заседанието ще бъде представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на СИР за 2011 г. В доклада са посочени общите условия за изпълнение на АДИ на РПР, постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите, действията предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана (докладва Секретарят на РСР СИР).

     Ще бъде обсъден „Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика" - втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." (докладва представител на работната група по проекта)

     Регионалният съвет за развитие ще бъде запознат с одобрения от Министерски съвет списък с тематични цели, които ще бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и списък с оперативни програми 2014-2020 г. (ще докладва Детелина Николова, кмет на община град Добрич и представител на РСР СИР в работната група по изготвяне на Договора за партньорство на Р България за програмния период 2014-2020 г.)

     В рамките на заседанието на РСР ще бъдат определени поименно представители на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (титуляри и заместници) в тематичните работни групи за разработване на всяка от оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС (докладва Председателят на РСР СИР).

 

 
Актуално

съобщение

анкета