Избран е изпълнител на обществена поръчка

     Със заповед на Областния управител е определен класираният кандидат в процедурата, съгласно предложената най-ниска ценова оферта - „Контики" ООД, гр. Добрич

I. Определя класирания кандидат в процедурата, съгласно предложената най-ниска ценова оферта - „Контики" ООД, гр. Добрич - 42 990 лева без вкл. ДДС, за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката с предмет: "Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012 г."

II. Кандидатът „Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София е представил „ценова оферта", възлизаща на 52 937,40 лева без вкл. ДДС.

           

 
Актуално

съобщение

анкета