Областна администрация обезпечи нормален работен процес на РИК

prev next
 

     В предоставената за целта зала на І етаж в сградата на Областна администрация, са инсталирани две компютърни конфигурации, както и многофункционално устройство /принтер, копир, факс/. Осигурен е постоянен достъп до Интернет, чрез който комисията да се снабдява с решенията на ЦИКЕП.

     За гарантиране на трайни и непрекъснати телефонни връзки в залата са включени два телефонни поста, а от администрацията са закупени 3 броя SIM-карти, всяка от тях с лимит до 200 лв. за нуждите на РИК   в предстоящия  период до предаването в Областна администрация на изборните книжа и материалите за архивиране.
Актуално

съобщение

анкета