През първата седмица на юли стартират дейностите за борба с комарите

     Областният управител подписа Договор с изпълнителя на обществена поръчка „Контики" ООД Добрич. Предмет на поръчката е: „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012г."

     Съгласно договора, изпълнителят приема да извърши услуги по дезинсекция срещу комари на територията на областта с наземна техника. Договорът регламентира определените площи за третиране, броя на обработките по общини, препарати, които ще се ползват и техните цени. Договорът е в сила до 1 септември 2012 г.

     Изпълнението на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон ще се осъществява по определен и съгласуван с кметове и институции график, като за месец юли са определени датите в периода от 2-ри до 5-и юли включително.
Актуално

съобщение

анкета