В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Днес стартира пръскането срещу комари

     Днес /2 юли/ от 8.00 ч. стартира дезинсекция срещу комари и техните ларви в изпълнение на обществена поръчка „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012 г."

     Във връзка с изпълнението на дейностите по обработване на биотопи на комари с цел намаляване на популацията им през летния сезон на 2012 г., ларвицидната обработка ще се извърши, както следва:

     - за община Шабла на 02.07.2012 г. във времето от 0800 ч. до 2300 ч.

     - за общините Балчик и Каварна  на 03.07.2012 г във времето от 0800 ч. до  2300                     

            Обработките, свързани с борбата с комарите, които ще се извършват с наземна техника, са координирани със съответните общински администрации при спазване на изискванията на Наредба №15  за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с кметовете на населените места в съответната община.

     Имагоцидните обработки за месец юли ще се извършват при следния график:

     Община Балчик:

      КК „Албена" - 1337 дка.

            - 03.07.2012 г. - вечер от 1930 ч. до 2300 ч. и 04.07.12 г., сутрин от 0500 ч. до 1000 ч.

            - 05.07.2012 г. и 06.07.2012 г.

      ДКИ „Двореца" - 183 дка.

            - 03.07.2012 г. - вечер от 1930 ч. до 2300 ч. и 04.06.12 г., сутрин от 0500 ч. до 1000 ч. и вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 05.07.2012 г. и 06.07.2012 г.

     Тузла - 168 дка.

            - 03.07.2012 г., вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 04.07.2012 г.

      с. Карвуна - 70 дка.

            - 03.07.2012 г., вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 04.07.2012 г.

     Община Каварна:

Крайбрежна зона гр. Каварна - 33 дка.

            - 03.07.2012 г., вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 04.07.2012 г.

     Община Шабла:

Землище гр. Шабла - 3000 дка. зелени площи в регулация, в резиденция Шабла, в къмпинг „Добруджа" и около СО „Кария"

            - 02.07.2012 г. - вечер от 1930 ч. до 2300 ч. и 03.07.12 г., сутрин от 0500 ч. до 1000 ч. и вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 04.07.2012 г.

Землище с. Дуранкулак - 800 дка. зелени площи в селото и в и около къмпинг „Космос"

            - 03.07.2012 г. - сутрин от 0500 ч. до 1000 ч. и вечер от 1930 ч. до 2300 ч.

            - 04.07.2012 г.

            Всички обработки свързани с имагоцидната борба с комарите, са координирани също така при спазване на изискванията на Наредба №15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с кметовете на населените места в съответната община и техните съседни - Соколово, Карвуна, Оброчище, Храброво, Рогачево, община Балчик, гр. Каварна и община Каварна.

           Изпълнението на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон се осъществява по определен и съгласуван с кметове и институции график, след като Областният управител подписа Договор с изпълнителя на обществена поръчка „Контики" ООД Добрич. Предмет на поръчката е: „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012г." Договорът е в сила до 1 септември 2012 г.

    

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета