В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният информационен център – Добрич представя схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”

     След проведените срещи в Генерал Тошево и Тервел, на които Областният информационен център - Добрич (ОИЦ) представи дейността си и основните услуги в помощ на бенефициентите, до края на юли предстоят срещи по следния график:

10.07.2012г.  /вторник/, 10:00ч. - гр. Добрич (зала на общината)

17.07.2012г. /вторник/, 10:00ч. - гр. Балчик (зала на общината)

18.07.2012г. /сряда/, 10:30ч.  - гр. Каварна (зала на общината)

Екипът на ОИЦ ще информира представителите на бизнеса за възможностите да представят проектни предложения по отворената процедура по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - „Енергийна ефективност и зелена икономика".

     Припомняме, че на 28.06.2012г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. обяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика".

     Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на МИЕТ (Договарящ орган по настоящата процедура), на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември" № 21. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г.

За допълнителна информация:

тел: 058 603 527,

ОИЦ - Добрич, бул. „25-ти септември" № 25

     Областният  информационен център - гр. Добрич е част от национална мрежа от областни информационни центрове. Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация - област Добрич, Бизнес-център - гр. Добрич, общините  Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

     Повече информация за дейността на Областния информационен център - Добрич, можете да получите от издаваните БЮЛЕТИНИ тук.
Актуално

съобщение

анкета