В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет - Добрич

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол №9 от заседание на Общински съвет - Добрич, проведено на 26 юни 2012 г., със Заповед на Областния управител връща за ново обсъждане Решение №9-1, с указание за неговата отмяна.

     Заповед № РД-11-01-27 от 06.07.2012 г., можете да прочетете на сайта в раздел Контрол по законосъобразност на актовете.
Актуално

съобщение

анкета