В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Министърът Атанасова насърчи усилията на болничното ръководство за създаване на модерни условия, които са от полза както за пациентите, така и за медицинските работници

     Днес, 9 юли, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова бе на работно посещение в МБАЛ Добрич. По време на визитата, тя бе придружена от Областния управител Желязко Желязков и неговите заместници д-р Катя Ганова и Тодор Георгиев.

     Министър Атанасова откри Сектор по инвазивна кардиология към реновираното Първо вътрешно отделение. В отделението на пациентите вече се осигурява инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Официално бе открито и обновеното Трето вътрешно отделение по белодробни, стомашно-чревни и хематологични заболявания. 

     Освен за строително-ремонтни дейности, в отделението са направени инвестиции в модерна апаратура - закупен е аргон-плазмен коагулатор за неоперативно лечение при остро кървене на храносмилателния тракт. С 55 000 лв., осигурени от Министерство на здравеопазването, е закупена апаратура за отделение по Клинична патология, с което рязко се скъсява времето за диагностика. Министърът насърчи добрия мениджмънт на болничното заведение.

     Пред Агенция "Фокус", здравният министър е заявил: „Нищо не застрашава здравната система у нас финансово. Съгласно Закона за бюджета на Здравната каса до края на всеки месец Министерство на здравеопазването (МЗ) внася в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) справка за всички дейности, за които иска да бъде трансферирана сума. Тези средства се ползват за здраве, единствено и само в интерес на българските граждани и тези пари нито са откраднати, нито са разходвани неправомерно, е подчертала министър Атанасова. Министерството плаща редица дейности, като например дейностите по инвитро процедурите, дейностите "Фонд за лечение на деца", интензивни грижи, спешна помощ и т.н. Готов е отчетът за бюджета, който МЗ е усвоило и част от отчета за бюджета и дейността на Здравната каса за 2011 година. Той ще бъде разгледан в Народното събрание. В отчета са описани всички дейности и всички средства, които се трансферират от НЗОК и Министерство на здравеопазването - около 8 млн. лв. на месец министерството получава трансфер от Здравната каса, т.е. в момента са израходени около половината от трансфера (100 млн. лв.). Това е трансфер с решение на Народното събрание и е част от Закона за бюджета на НЗОК", е отбелязала министър Десислава Атанасова.

     Идеята за възобновяване на медицинското образование в Добрич, Д. Атанасова е определила като "прекрасна" и в тази връзка е съобщила, че предстои подписване още утре на колективен трудов договор за сектор "Здравеопазване". Ще има увеличение на заплатите не само на лекарите, но и на целия персонал в едно лечебно заведение. Най-общо, средното увеличение на заплатите ще е с около 20%, е казал здравният министър. Средствата се увеличават между 10% и 15%, като най-сериозно ръст на заплата има при новопостъпващите медицински сестри. Важно е да се знае също, че с проекта на колективен трудов договор се предвижда нощният труд вече да бъде не 50 стотинки, а 1 лв. Новото увеличение на заплатите на здравния персонал влиза в сила от 1 юли, въпреки че утре ще бъде подписан новият трудов договор, заедно с работодателите и синдикатите, е уточнила министър Десислава Атанасова.
Актуално

съобщение

анкета