В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител връща за ново обсъждане две решения на Общински съвет - Каварна и едно решение на Общински съвет - Шабла

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 25.06.2012г., със заповеди на Областния управител се връщат решения № 112 и №113, с указания за тяхната отмяна.

 Заповедите можете да прочетете на сайта в раздел "Контрол по законосъобразност на актовете".

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения от редовно заседание на Общински съвет - гр.Шабла, проведено на 28.06.2012 г., Областният управител е издал заповед за връщане за ново обсъждане Решение № 176 по Протокол № 11 от заседанието на Общински съвет - гр. Шабла, проведено на 28.06.2012 г., с указание за неговата отмяна.

 Заповедта можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета