Със Заповед на Областния управител се прекратява процедура по провеждане на търг

     "ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № РД-11-10-92/03.05.2012 г. на Областен управител на област Добрич, процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - държавна собственост, представляващ ПИ 02508.96.102 - алея „Дамба" с площ от 181 кв.м., поради това, че определеният за спечелил търга участник, се е отказал да внесе наемната цена и да сключи договор" - се казва в Заповедта на Областния управител. 

     Пълният текст на заповедта, можете да прочетете в раздел "Търгове, обществени поръчки" на сайта на администрацията.
Актуално

съобщение

анкета