Вицепремиерът Ивайло Калфин е готов да окаже пълно съдействие за изграждането на пътя Крушари – Баняса

 

     „Предвид географското положение на двете крайгранични общини и области вярвам, че реализирането на проекта ще допринесе за правилното усвояване на средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния и за постигането на нейните цели - заявява в писмото си вицепремиерът Ивайло Калфин. - Изграждането на път между двете общини Крушари и Баняса ще улесни мобилността на населението в двете области на Северонзточна България и Югоизточна Румъния, ще даде нов импулс на социално-икономическото и културното им развитие.

     Проектът за строителство на път между община Крушари и община Баняса се вписва в тенденцията, открояваща се през последните години, на засилен интерес на двата народа един към друг, както и на желанието от страна на двете държави за развиване на общата инфраструктура, която  да улеснява връзките между хората.

     Министерството на външните работи е готово да окаже пълно съдействие за постигането на съответните договорености с румънските власти и за осъществяване както на проекта за изграждане на пътя Крушари - Баняса, така и за осъществяването на други проекти от полза за населението на крайдунавските общини."

     Както вече бе информирана обществеността, на 22 април в Областна администрация Добрич се проведе българо-румънска работна среща за обсъждане на напредъка по  Проекта за изграждане на туристически трансграничен път между община Крушари, Област Добрич и Община Баняса, Окръг Констанца.

     Представителят на НАПИ инж. Галина Василева- Директор на Дирекция "Изпълнение на проекти по ОПРР и Програма Фар" тогава  заяви, че настоящият проект засяга само рехабилитация на съществуващ път от Александрия-Коритен-Северняк с дължина 8,47 км, тъй като няма официално разрешение от  правителствата на двете страни за откриване на ГКПП. Настоящите проучвания съответстват на българското законодателство за рехабилитация на съществуващ път. Пълна техническа проектна документация предстои да се подготви за изграждане на нов пътен участък - от края на Северняк до границата.  Този участък ще бъде втори етап от реализацията на проекта, когато пътят ще пресича границата.

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета