Националното ръководство на БЧК се срещна с Областния управител

     На среща с областния управител на Добрич Желязко Желязков, проведена на 21 юли, председателят на БЧК Христо Григоров, генералният директор Красимир Гигов и директорът на международната дирекция Преслава Лилова, са обсъдили подготовката за изпълнение на програмата за интервенционните запаси, която тази година е по- сложна и по- тежка за реализация. Настъпилите промени по отношение на по- голям обем от хранителни продукти и увеличен брой бенефициенти, налага по- добра координация при осъществяването й. Наред с това, се увеличават нуждите от складова площ и ангажирането на повече хора в дейностите по програмата.

     Тези въпроси, както и темата за водното спасяване, са били разисквани по време на работната  среща между Областния управител Желязко Желязков и ръководството на БЧК. 
Актуално

съобщение

анкета