Продължава пръскането срещу комари

     От 30 юли, понеделник, стартира вторият етап на дейностите по дезинсекция срещу комари и техните ларви в изпълнение на обществена поръчка „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012 г."

     Във връзка с изпълнението на дейностите по обработване на биотопи на комари с цел намаляване на популацията им през летния сезон на 2012 г., фирма „Контики"ООД ще извърши ларвицидната обработка, както следва:

- за община Шабла на 30.07.2012 г. във времето от  07.00 ч. до 24.00 ч. /резервни дни 31 юли и 1 август/

- за общините Балчик и Каварна  на 31.07.2012 г. във времето от 07.00 ч. до 24.00 ч. /резервни дни 1 и 2 август/             

     Имагоцидната обработка ще се извърши при следния график:

Община Балчик:

КК „Албена" - 1337 дка.

- 01.08.2012 г. - сутрин от 05.00 ч. до 10.00 ч.  

- 02.08.12 г. /резервен ден/

ДКИ „Двореца" - 183 дка.

- 03.08.2012 г. - вечер от 19.30 ч. до 24.00 ч.  

- 04.08.12 г. /резервен ден/

Тузла - 168 дка.

- 03.08.2012 г., сутрин от 05.00 ч. до 10.00 ч.

- 04.08.2012 г. /резервен ден/

с. Карвуна - 70 дка.

- 03.08.2012 г., вечер от 19.30 ч. до 24.00 ч.

- 04.07.2012 г. /резервен ден/

Община Каварна:

Крайбрежна зона гр. Каварна - 33 дка.

- 03.08.2012 г., сутрин от 05.00 ч. до 10.00 ч.

- 04.07.2012 г. /резервен ден/

Община Шабла:

Землище гр. Шабла - 3000 дка. зелени площи в регулация, в резиденция Шабла, в къмпинг „Добруджа" и около СО „Кария"

- 01.08.2012 г. - вечер от 19.30 ч. до 24.00 ч.

- 02.08.12 г. - сутрин от 05.00 ч. до 10.00 ч.

- 03.08.2012 г. /резервен ден/

Землище с. Дуранкулак - 800 дка. зелени площи в селото и в и около къмпинг „Космос"

- 02.08.2012 г. - вечер от 19.30 ч. до 24.00 ч.

- 03.08.2012 г.  /резервен ден/

     Всички обработки, свързани с ларвицидната и имагоцидната борба с комарите, които ще се извършват с наземна техника, са координирани при спазване на изискванията на Наредба №15 от 8 Април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с кметовете на населените места в съответната община и техните съседни - Соколово, Карвуна, Оброчище, Храброво, Рогачево, община Балчик, гр. Каварна и община Каварна.

     Изпълнението на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон се осъществява по определен и съгласуван с кметове и институции график, след като Областният управител подписа Договор с изпълнителя на обществена поръчка „Контики" ООД Добрич. Предмет на поръчката е: „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012г."     
Актуално

съобщение

анкета