Информационен бюлетин

 Информационен бюлетин на Управляващия Орган за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013

"В рамките на това издание сме си поставили за цел да ви представим основните постижения, регистрирани в процеса на изпълнение на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 за периода януари-юни 2012 год."Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета