Областният информационен център – Добрич организира среща на тема „Еврофондовете в моя регион“.

     Областният информационен център - Добрич организира на 29.08.2012 г. от 13.00 часа среща с медии и предприемачи на тема „Еврофондовете в моя регион". Събитието е в рамките на Добрички панаир „Селското стопанство и всичко за него" и ще се проведе в конферентната зала на Спортен комплекс „Простор".

     Областният информационен център - Добрич ще представи информация за актуални процедури, по които бизнесът и общините могат да кандидатстват за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Ще бъдат изнесени данни за изпълнени и изпълняващи се проекти на общини и фирми от областта, финансирани по оперативните програми, информация за нови сключени договори в областта, тяхната стойност и основни дейности.

     На срещата освен това са поканени представители на Държавен фонд „Земеделие", Местна инициативна група (МИГ)- Добричка, Местна инициативна група (МИГ)- Тервел - Крушари и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла- Каварна - Балчик.

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация - Добрич, Бизнес-център - гр. Добрич, общините  Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център -.Добрич», финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

                                                          
Актуално

съобщение

анкета