Стартират национални търгове за продажба на земеделски земи

     Със Заповед на Министъра на земеделието и горите се открива процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове в страната, с изключение на областите Габрово и София-град.

     Националните търгове се провеждат от Областните дирекции "Земеделие" по местонахождение на земите от ДПФ - обект на търга.

     Заповедта на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и приложенията към нея, можете да прочетете в прикачените файлове.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета